Sverker Olofsson

Moderator

Biography

Sverker Olofsson, journalist och TV-ankare. Modererar dagen tillsammans med Camilla Sandström.