Program 2024

Plats: Lokal Stockholm, Grand Hôtel, Stockholm

Kl. 09.00 – 10.00               Frukostmingel och registrering

 

Kl. 10.00 – 10.10               Välkommen!

Landshövding Helene Hellmark Knutsson öppnar Skogens dag

 

Kl. 10.10-10.35                  Skogens dag 10 år: en resa från lokal pionjär till global påverkan

Alice Kempe, ordförande Kempestiftelserna, Dieter Müller, professor och vicerektor Umeå universitet och Göran Ericsson, professor och dekan SLU

 

Kl. 10.35 – 11.00               Ett skogsbruk i ständig förvandling

Jimmy Jönsson, forskare Lunds universitet

 

Kl. 11.00 – 11.15                Hållbar förvaltning av naturens resurser

Maria Knutson Wedel, rektor SLU

 

Kl. 11.15 – 12.00

Sverige och EU

Gölin Carina Christiansen, projektledare bioekonomi North Sweden European Office i Bryssel

 

Hur klarar vi 1,5-gradersmålet?

Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen, Johanna Johansson, docent Södertörns Högskola, Peter Roberntz, senior advisor WWF och Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna

 

Kl. 12.00 – 13.15                LUNCH

 

Kl. 13.15 – 14.05               Grön omställning eller grön tvivel?

Bengt Kriström, professor SLU, Henrik Sjölund, vd Holmen och Martin Vallstrand, director corporate business development Vattenfall

 

Kl. 14.05 – 14.25               Hållbar konsumtion – utopi eller verklighet? I relation till konsumtionens drivkrafter

Karin M Ekström, professor vid Textilhögskolan, Högskolan Borås

 

Kl. 14.25 – 15.15               En konkurrenskraftig skogspolitik

Peter Kullgren, landsbygdsminister

 

Kl. 15.15 – 15.40               EFTERMIDDAGSFIKA

 

Kl. 15.40 – 16.20

Nya verktyg för förädling av framtidens träd

Ove Nilsson, professor SLU

 

How to measure & monitor biodiversity in forests using eDNA technology

Tom Ludwig, sales manager NatureMetrics

 

Kl. 16.20 – 16.50                Från drömmar till verklighet

Arvid Norin, klimatdonator, Ida Backlund, skogsägare, Sara-Elvira Kuhmunen, ordförande för Sáminuorra och Sebastian Boson, student

 

Kl. 16.50 – 17.00                Avslut och summering
Kl. 17.00 – 18.30                Mingel i Strömsalongerna
Kl. 18.30 – 23.59                Västerbottensbuffé i Spegelsalen