Nyheter Skogens Dag

21
nov

Anmälan till Skogens dag 2024 har öppnat!

Den 8 februari återvänder Skogens dag till Grand Hôtel för att fortsätta samtalet om skogen. Vi tar ansats i tidigare omställningar av skogsbruket och riktar sedan blickarna framåt med fokus på lösningar. 

Vi står mitt i en tid av stora utmaningar som kräver kloka lösningar och gemensamma handlingar. Inte minst gäller det skogen där anspråken är större än någonsin. Det kräver att alla brukandemål integreras och beaktas samtidigt, något som ställer nya krav på beslutsstöd, skogsskötselmetoder och tekniska lösningar.

Välkommen att ta del av ett mycket spännande och aktuellt program som innehåller såväl tillbakablickar som framåtblickar. Hur löser vi energifrågan, råvarubehovet, kollagringen, biodiversiteten? Lyssna på företrädare för politik, näringsliv, skogsägare och andra intressenter den 8 februari 2024.

Missa inte att säkra din plats – anmäl dig redan i dag genom att klicka här. Program och talare släpps på hemsidan inom kort!