Talare

Arvid Norin

Klimatdonator

Beatrice Rindevall

Ordförande Naturskyddsföreningen

Bengt Kriström

Professor SLU

Carina Gölin Christiansen

Projektledare bioekonomi North Sweden European Office i Bryssel

Dieter Müller

Professor och vicerektor vid Umeå universitet

Göran Ericsson

Dekan, SLU

Helene Hellmark Knutsson

Landshövding i Västerbotten

Ida Backlund

Skogsägare

Jimmy Jönsson

Forskare, Lunds universitet

Johanna Johansson

Docent i statsvetenskap vid Södertörns Högskola

Ove Nilsson

Professor SLU

Peter Roberntz

Senior rådgivare inom skog WWF

Sara-Elvira Kuhmunen

Ordförande för Sáminuorra 

Viveka Beckeman

Vd Skogsindustrierna