Talare

Alice Kempe

Ordförande, Kempestiftelserna

Arvid Norin

Klimatdonator

Beatrice Rindevall

Ordförande Naturskyddsföreningen

Bengt Kriström

Professor SLU

Camilla Sandström

Moderator och professor vid Umeå universitet

Dieter Müller

Professor och vicerektor vid Umeå universitet

Gölin Carina Christiansen

Projektledare bioekonomi North Sweden European Office i Bryssel

Göran Ericsson

Dekan, SLU

Helene Hellmark Knutsson

Landshövding i Västerbotten

Henrik Sjölund

VD, Holmen AB

Ida Backlund

Skogsägare

Jimmy Jönsson

Forskare, Lunds universitet

Johanna Johansson

Docent i statsvetenskap vid Södertörns Högskola

Karin M Ekström

Professor vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås

Linda Nyström

vd, Skogstekniska klustret

Martin Vallstrand

Director Corporate Business Development, Vattenfall

Ove Nilsson

Professor SLU

Peter Kullgren

Landsbygdsminister

Peter Roberntz

Senior rådgivare inom skog WWF

Sara-Elvira Kuhmunen

Ordförande för Sáminuorra 

Tom Ludwig

Sales manager NatureMetrics

Viveka Beckeman

Vd Skogsindustrierna