Gustaf Egnell

Forskare vid Enheten för skoglig bioenergi, SLU

Gustaf Egnell

Forskare vid Enheten för skoglig bioenergi, SLU
+46-70-342 7586
gustaf.egnell@slu.se

Biography

Gustaf Egnell är forskare vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU i Umeå. Huvuduppgiften är forskning och undervisning inom skogsskötselområdet med inriktning mot bioenergi från brukade skogar och effekter på skogsproduktion och kolbalans. Han är också sekreterare i KSLAs Kommitté för klimat och markanvändning mot 2030 och aktiv i standardiseringsarbetet rörande hållbarhet för biobränslen på europanivån (CEN) och på den globala nivån (ISO). Sitter också i styrelsen för BioFuel Region.