Program

Frukost
09:00 - 10:00
Pass 1
10:00 - 11:10
Pass 2
11:10 - 13:30
Pass 3
13:30 - 14:25
Pass 4
14:25 - 15:20
Pass 5
15:20 - 16:30
Pass 6
16:30 - 17:30
Middag
17:30 - 21:30

Frukost

09:00 - 10:00

Frukost, mingel & showroom

I showroom kan du träffa:

Skogsdatalabb, RebornLife, Smart Crane Control och LTU -studenter som visar automationsplattform.

Pass 1

Välkommen

Sverker Olofsson
Camilla Sandström
Maria Hedblom

SVAGHETER – Jämställdhet och attraktiva jobb i skogen?

Vi belyser ett antal svagheter, såsom skogen som attraktiv arbetsplats, jämställdhet, miljöpåverkan och avsaknad av nationellt skogsprogram.
Gustaf Egnell
Lotta Folkesson
Lena Jonsson
10:55 - 11:10

Paus, bensträckare och showroom

Pass 2

HOT – Är EU ett hot mot svenska skogsbruk?

Vi belyser ett antal hot, exempelvis EU:s perspektiv på norra skogsbältet, oenighet kring begreppet hållbart skogsbruk och om en debatt som sker med mer tyckande än med fakta.
Christofer Fjellner
Jan Terstad
Gustaf Egnell
12:00 - 13:00

Mingellunch

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Sven-Erik Bucht

Pass 3

13:30 - 13:45

Paus, bensträckare och showroom

Tre mäktiga – om hot och möjligheter

Ordföranden i skogsbolag och skogsägarföreningar diskuterar hot och möjligheter.
Karin Perers
Lena Ek
Eva Färnstrand

Pass 4

14:25 - 14:40

Paus, bensträckare och showroom

STYRKOR – Utveckla teknik för skogens nyttjande?

En akademikertät region kan väl utveckla teknik för skogens nyttjande? Styrkor hos världsledande teknikdrivande företag och industri, om världsledande forskning och om en stark samverkan mellan akademi och företag.
Daniel Nylen
Liselott Nilsson
Göran Nyberg

Pass 5

15:20 - 15:50

Paus, bensträckare och showroom

MÖJLIGHETER – Finska skogen ger 100 000 nya jobb…

Skogsbaserade ekonomin ska ge 100 000 nya jobb i Finland – vad blir det då i Sverige. Vi går över till möjligheter och diskuterar klimatsmart nyttjande av skog, cirkulär ekonomi...
Läs mer
Magnus Karlberg
Liisa Saarenmaa

Pass 6

SKOG, ETIK OCH MORAL – Samtal om etik och moral

Ett samtal om etik och moral i debatten knyter ihop hela dagen.
Ida Oderstål
Tomas Lundmark

Överraskning – Hemlig gäst

Sammanfattning och avslut

Middag

17:30 - 21:30

Fördrink & Västerbottensbuffé