Skogen – en samhällsarena full av möjligheter

23 jan 2019
10:00-11:30

Skogen – en samhällsarena full av möjligheter

Med skog och ny teknik kan vi bygga ett fossilfritt samhälle, så som skogsbruket en gång lade grunden för folkhem och välfärd. Vad kommer robotar och automatisering att innebära? Hur ser framtidens skogsföretag ut och vilka värden skapar dem?

Medverkande: Magdalena Andersson, landshövding Västerbottens län, Svante Axelsson, regeringens samordnare för ett fossilfritt samhälle, Gunnar Bålfors, VD, Indexator, Erik Nilsson, Technical Manager R/D, Komatsu Forest och Jan Wejdmark, ordförande, Granö Beckasin.