Tomas Lundmark

Professor vid SLU

Biography

Tomas är professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel. Dess uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem ska förvaltas.