Liisa Saarenmaa

Biträdande avdelningschef, Jord- och skogsbruksministeriet

Liisa Saarenmaa

Biträdande avdelningschef, Jord- och skogsbruksministeriet
+358 29 516 2429
liisa.saarenmaa@mmm.fi

Biography

Liisa Saarenmaa arbetar som biträdande avdelningschef på Naturresursavdelningen inom jord- och skogsbruksministeriet i Finland. Hennes huvuduppgift är att koordinera bioekonomifrågor med inhemska och utländska aktörer.  Hon är verksam också i nordiskt samarbete. Liisa Saarenmaa är utbildad forstmästare och har doktorerat i skogsskötsel 1992. Hon sitter i Gåvokommittén för Tandem Forest Values.