Kristina Yngwe

Riksdagsledamot, ordf Miljö- och jordbruksutskottet – Centerpartiet

Kristina Yngwe

Riksdagsledamot, ordf Miljö- och jordbruksutskottet – Centerpartiet

Biography