Kjell-Arne Ottosson

Riksdagsledamot – Kristdemokraterna

Kjell-Arne Ottosson

Riksdagsledamot – Kristdemokraterna

Biography