Ida Oderstål

Ida Oderstål

Biography

Ida Oderstål driver tillsammans med hennes man företaget M.II.O Entreprenad som erbjuder skogsägare slutavverkning, gallring, hyggesfri avverkning, vägbrytning och markberedning. Uppdragsgivare är t. ex. Norrskog.