Eva Färnstrand

Ordförande, Sveaskog

Eva Färnstrand

Ordförande, Sveaskog

Biography

Eva Färnstrand är ordförande i Sveaskog. Eva har lång erfarenhet från svensk skogsindustri och har arbetat  i bolag som SCA och Södra. Sedan 10 år är Eva verksam som konsult och som styrelseledamot i noterade, privata och statliga bolag. För närvarande är hon bl a verksam som ordförande i statliga Infranord, som levererar järnvägsentreprenader och som ledamot i Saminvest som är ett statligt riskkapitalbolag.