Agneta Ögren

Särskild utredare

Agneta Ögren

Särskild utredare

Biography

Regeringen har tillsatt en utredning för att stärka äganderätten till skogen och lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer.

Agneta Ögren, lagman i Umeå tingsrätt, har utsetts som särskild utredare.

Den 22 januari kommer Agneta till Skogens Dag för att tala om den pågående utredningen.