Program 2023

Skogens dag har under flera år varit ett lyckat arrangemang med högt betyg i utvärderingarna. Dagen genomförs i samverkan mellan Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet med syftet att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området.

Vill du veta mer om Skogens dag?

Kontakta projektledare Anneli Lundmark; anneli.lundmark@skogstekniskaklustret.se