Talare

Christofer Fjellner

Europaparlamentariker

Jan Terstad

Naturskyddsföreningen

Magnus Karlberg

Biträdande professor, LTU

Daniel Nylen

Universitetslektor, Umeå universitet

Liselott Nilsson

Skogsstyrelsen

Göran Nyberg

VD, Olofsfors AB

Karin Perers

Ordförande, Mellanskog

Lena Ek

Ordförande, Södra

Eva Färnstrand

Ordförande, Sveaskog

Gustaf Egnell

Forskare vid Enheten för skoglig bioenergi, SLU

Lotta Folkesson

Regionordförande, LRF Västerbotten

Lena Jonsson

Projektledare på Skogstekniska klustret

Liisa Saarenmaa

Biträdande avdelningschef, Jord- och skogsbruksministeriet

Sven-Erik Bucht

Landsbygdsminister, Näringsdepartementet

Tomas Lundmark

Professor i skogsskötsel, SLU

Camilla Sandström

Professor, Moderator

Maria Hedblom

VD, Skogstekniska klustret