Talare

Sven-Erik Bucht

Landsbygdsminister, Näringsdepartementet

Tomas Lundmark

Professor i skogsskötsel, SLU

Camilla Sandström

Professor, Moderator

Annika Nordin

Professor SLU

Maria Hedblom

Senior advisor, Skogstekniska klustret

Skogens dag- talare 2018. Vi arbetar för fullt med ett nytt spännande program för 2019.