Talare

Elias Andersson

Biträdande universitetslektor, SLU

Magdalena Andersson

Landshövding Västerbottens län
Svante Axelsson

Svante Axelsson

Regeringens samordnare Fossilfritt Sverige

Peter Blombäck

Chef för enheten policy och analys, Skogsstyrelsen

Gunnar Bålfors

VD Indexator

Hans Djurberg

SCA, Vice chair FSC International

Isak From

Riksdagsledamot – Socialdemokraterna

Maria Hedblom

Senior advisor, Skogstekniska klustret

Roger Johansson

VD Svenska Skogsplantor

Sverker Johansson

Filmproducent Bitzer Production

Florian Kraxner

IIASA, president IBFRA (International boreal forest research association)

Rebecka Le Moine

Riksdagsledamot – Miljöpartiet

Tomas Lundmark

Professor i skogsskötsel, SLU

Maria Malmer Stenergard

Riksdagsledamot – Moderaterna

Sara Mazur

Director of Research, Knut and Wallenberg Foundation

Erik Nilsson

Technical Manager R/D, Komatsu Forest

Ove Nilsson

Professor in Plant Molecular Biology SLU

Annika Nordin

Professor SLU

Elin Olofsson

Verksamhetsutvecklare Marknad SCA

Kjell-Arne Ottosson

Riksdagsledamot – Kristdemokraterna

Annie Sandgren

IKEA Wood Supply and Forestry

Camilla Sandström

Professor, moderator

Anna Sténs

Forskare i historia, Umeå universitet

Jan Wejdmar

Ordförande, Granö Beckasin

Gunnar Wetterberg

Historiker och författare

Kristina Yngwe

Riksdagsledamot, ordf Miljö- och jordbruksutskottet – Centerpartiet

Vi arbetar för fullt med ett spännande program för 2019. På den här sidan publicerar vi kontinuerligt nya talare.