Sverker Olofsson

Sverker Olofsson

Sverker Olofsson, journalist och TV-ankare. Modererar dagen tillsammans med Camilla Sandström.