Tomas Lundmark

Professor i skogsskötsel, SLU

Tomas Lundmark

Professor i skogsskötsel, SLU
+46-90-786 8480, +46-70-631 7412
tomas.lundmark@slu.se

Biography

Tomas är professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel. Dess uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem ska förvaltas.

 

All session by Tomas Lundmark