Ida Oderstål

Ida Oderstål

Biography

Ida Oderstål driver tillsammans med hennes man företaget M.II.O Entreprenad som erbjuder skogsägare slutavverkning, gallring, hyggesfri avverkning, vägbrytning och markberedning. Uppdragsgivare är t. ex. Norrskog.

All session by Ida Oderstål