Camilla Sandström

Professor, moderator

Camilla Sandström

Professor, moderator

Biography

Camilla är professor vid Umeå Universitet.
Hon arbetar på Statsvetenskapliga institutionen med miljö- och naturresurspolitik, relation stad-landsbygd, styrning och förvaltning.
Forskargruppen studerar styrning och förvaltning av komplexa institutionella system och bidrar därmed med en fördjupad förståelse för hur politik och policy, deltagande och samverkan kan utformas till stöd för hållbar utveckling.

All session by Camilla Sandström