Annika Nordin

Professor SLU

Annika Nordin

Professor SLU

Biography

Professor vid SLU
Programchef Future Forests.

Future Forests startades 2009 som ett Mistraprogram och övergick under 2017 till att fungera som en av SLU:s fyra framtidsplattformar.

Programmet är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. SLU är värduniversitet. Finanserieringen kommer från Mistra, SLU, Umeå universitet, Skogforsk, Sveaskog, Bergvik Skog, SCA Skog, Holmen Skog, Skogssällskapet, LRF.

All session by Annika Nordin

Closing of the day

17:30 - 18:00