Preliminärt program

Framtidens Skog

Det gröna guldet

Moderatorer Sverker Olofsson och Camilla Sandström

09.00 – 10.00 Registrering och frukostmingel med utställare
10.00-10.05 Inledning
10.05 –10.35 Skogen – det gröna guldet
10.35 – 11.00 Skogsföryngring för ökad tillväxt – samverkan mellan forskning och företag

Tomas Lundmark

11.00 – 11.15 Paus
11.15-11.40 Ungdomsspaning – hur ser världen ut om 30 år?

Sofia Rasmussen

11.40– 12.10 Framtidshopp eller missmod? Tror vi på en grön omställning?

Panelsamtal med Johanna Sandahl mfl.

12.10-13.25 LUNCH
13.25-13.50 Uppdatering kommer
13.50-15.00 Workshop

Med forskningsprojektet Ta ner himlen till jorden

15.00 -15.45 Mingelpaus och eftermiddagsfika
15.45-16.25 Utredning för hållbart skogsbruk, stärkt äganderätt och biologisk mångfald

Agneta Ögren

 16.25 – 16.55 Globalt nav för skoglig forskning och innovation

Magdalena Andersson, landshövding för Västerbottens län

16.55-17.00 Avslut för dagen
17.30 – 18.30 Cocktailmingel
18.30-23-59 Västerbottensbuffé