Skogens Dag

Skogens dag har under flera år varit ett lyckat arrangemang som Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet samverkar kring för sjunde året i rad, för att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området. Sedan 2019 medverkar också en ny samarbetspartner i arrangemanget – Future Forests.

Vill du veta mer om Skogens dag? Kontakta projektledare Anneli Lundmark; anneli.lundmark@skogstekniskaklustret.se