Om Skogens dag

Skogens Dag – Framtidens skog

Framtidens skog. Vem äger rätten till den? Vilka metoder ska användas? Kommer vi att markbereda i framtiden? Hur påverkar framtidens skogsskötsel klimatet? Vad har unga för syn på framtiden? Många frågor kommer upp för dialog och genomlysning vid Skogens dag 2020.

Vilka de mest aktuella framtidsfrågorna är, vilka perspektiv som är viktiga att synliggöra, och vilka som sitter inne med kunskapen, är frågor som fortfarande är under utveckling. Mer information kommer att publiceras allt eftersom programmet för dagen tar form.

Skogens dag har under flera år varit ett lyckat arrangemang som Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet samverkar kring för sjätte året i rad, för att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området. Sedan 2019 medverkar också en ny samarbetspartner i arrangemanget – Future Forests.

Vill du veta mer om Skogens dag? Kontakta projektledare Anneli Lundmark; anneli.lundmark@skogstekniskaklustret.se