Om Skogens dag

Skogens Dag – Vad räcker skogen till?

Anspråken på skogen som resurs i klimatomställningen blir allt mer uttalade. Skogen ska ge flyg- och fordonsbränsle, byggmaterial, papper, kläder och kemikalier, men även biologisk mångfald och friluftsliv. Förväntningarna på vägledning från skogspolitiken är höga, och lika höga är ambitionerna för en klimatomställning av svensk industri. En av världens största konsumenter av träråvara annonserar att de 2020 bara köper FSC-certifierat virke – Konsumenter vill handla hållbart. Hur går det att förena stegrande efterfrågan på biomassa med samhällets starka anspråk på klimatomställning? 

Samhället befinner sig i en förändringstid som ställer nya krav på skogsbruket och tillgång till rätt kompetens kommer att vara avgörande. Hur förhåller sig framtidens unga skogsakademiker till arbetsgivare som inte erbjuder jämställda och inkluderande arbetsplatser? Samtidigt skapar en snabb teknisk utveckling nya möjligheter: Hur kommer digitalisering och automatisering att påverka skogsbruket? Vad ser de skogstekniska innovatörerna i spåkulan?

Den stora frågan är – vad räcker skogen till? Vem ansvarar för att se till att den faktiskt räcker till?

Skogens dag har under flera år varit ett lyckat arrangemang som Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet samverkar kring för femte året i rad, för att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området. 2019 välkomnar vi också en ny spännande samarbetspartner för arrangemanget – Future Forests.

Anmäl dig till Skogen dag 2019 via denna länk: https://dinkurs.se/56256
Kostnad: Konferens 500 kr exkl. moms, Middag 1000 kr exkl. moms.
Vill du veta mer om Skogens dag? Kontakta projektledare Maria Hedblom på maria.hedblom@skogstekniskaklustret.se