Om oss

Skogens Dag – Smart tillväxt

Skogen är en av Sveriges viktigaste tillväxtfaktorer och en av vår regions mest spännande tillgångar. Den är en vardaglig men också omdebatterad råvara och en källa till naturupplevelser, rekreation och hälsa. 

Skogen kommer ha betydelse under kommande valår i Sverige. Den är vår framtid. Därför belyser vi svenskt skogsbruks styrkor, svagheter, hot och möjligheter 2018.
Hur möter vi okunskap med kunskap? Svaret på denna fråga får du om du bokar in Skogens dag där hållbar tillväxt står i fokus. Vi utlovar igenkänning blandat med spännande överraskningar.

 

Skogens dag har under flera år varit ett lyckat arrangemang som Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet samverkar kring för fjärde året i rad, för att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området.