10
jan

Två snabba med Agneta Ögren

  Skogens Dag på Grand Hôtel är en viktig mötesplats för ”skogssverige”. Vad har du för förväntningar på Skogens Dag 2020? Jag hoppas på engagemang, förslag på hur skogens konflikter kan lösas och en öppenhet att lyssna på andra förslag än sina egna. Äganderätten har blivit en infekterad fråga i takt med att skogen blir...
Läs mer
9
Dec

Två snabba med Sofia Rasmussen

Skogens Dag på Grand Hôtel är en viktig mötesplats för ”skogssverige”. Vad har du för förväntningar på Skogens Dag 2020? Jag hoppas att detta blir en dag då det ges utrymme till olika perspektiv och där vår gemensamma framtid står i fokus. Jag hoppas också att förståelsen för den unga generationens oro och engagemang kommer...
Läs mer
3
Dec

Trästad Sveriges träbyggnadskonferens 23 januari 2020

Trästad Sverige bjuder in till träbyggnadskonferensen Hållbart och cirkulärt byggande på Grand Hôtel i Stockholm, den 23 januari 2020. Mer information, program och anmälan hittar du på Trästads hemsida, klicka här.      
3
Dec

Två snabba med Tomas Lundmark

Skogens Dag på Grand Hôtel är en viktig mötesplats för ”skogssverige”. Vad har du som talare för förväntningar på Skogens Dag 2020? Jag hoppas på en fullsatt lokal och många bra diskussioner. Mest spännande blir nog att lyssna på den som följer när Agneta Ögren talat. Jag tror olika aktörer kommer att försöka påverka hennes utredning...
Läs mer
3
sep

Agneta Ögren är keynote speaker 2020

Agneta Ögren, domare vid Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt, är Skogens dags keynote speaker 2020. ”Agneta har fått uppdraget från regeringen att leda utredningen om äganderätten. Det är en omfattande utredning som ska lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark, samt att biologisk mångfald...
Läs mer