Deltagare

På denna sida kommer vi att publicera vilka som är anmälda till 2019 års arrangemang. Vi fyller på allt eftersom vi får in anmälningar.

Deltagare – Skogens dag 2019

ADD GENDER
Jenny Claesson

ATL. LRF MEDIA
Lilian Almroth
Ulf Aronsson

DESIGNHÖGSKOLAN, UMEÅ UNIVERSITET
Per Sihlén

ENERGIMYNDIGHETEN
Anna Malmström

FORMAS
Ingrid Petersson

FRILUFTSFRÄMJANDET
Göran Andersson

FUTURE FORESTS
Lina Arnesson Ceder

FÖRENINGEN SKOGEN
Monika Stridsman

HOLMEN SKOG AB
Jonas Eriksson
Sören Petersson
Jan Åhlund

INDEXATOR ROTAR SYSTEMS
Gunnar Bålfors
Emma Forsgren

KOMATSU FOREST
Ola Boström
Erik Nilsson
Ulf Nordström
Martin Ärlestig

KUNGLIGA SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN
Birgitta Naumburg

LOG MAX
Dennis Peil

LUNDS UNIVERSITET
Markku Rummukainen

LÄNSSTYRELSEN DALARNA
Ylva Thörn

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN
Magdalena Andersson
Mikael Bergström

MARIA NORRFALK AB
Maria Norrfalk

MOTION CONTROL
Thomas Frisk

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Ruona Burman
Malin Sahlin

NORRA SKOGSÄGARNA
Jonas Eriksson

NORTH SWEDEN CLEANTECH
Peter Hedman

NÄRINGSDEPARTEMENTET
Agnetha Alriksson
Ingeborg Bromée

REGION VÄSTERBOTTEN
Lena Friborg

RIKSDAGEN
Peter Helander
Elin Segerlind

SAMHÄLLSBYGGNAD, SKELLEFTEÅ KOMMUN
Hans Andersson

SCA
Björn Lyngfelt

SKOGEN
Karin Lepikko

SKOGFORSK
Gert Andersson
Charlotte Bengtsson
Olle Gelin
Mia Iwarsson Wide
Magnus Thor

SKOGSINDUSTRIERNA
Linda Eriksson
Carina Håkansson
Mårten Larsson
Karin Tormalm

SKOGSSTYRELSEN
Staffan Norin
Herman Sundqvist

SKOGSTEKNISKA KLUSTRET
Maria Hedblom
Lena Jonsson

SLU
Jenny Dahl
Isabella Hallberg Sramek
Hjalmar Laudon
Sandra Jämtgård
Felicia Lidman
Tomas Lundmark
Annika Mossing
Ove Nilsson
Jonas Rönnberg
Gustav Stål

SOS ALARM
Maria Khorsand

STORA ENSO
Daniel Badman
Fredrik Granath

SVEASKOG
Viveka Beckeman
Gisela Björse
Linnéa Carlsson
Jonas Ekenstedt
Olof Johansson
Fredrik Klang
Per Matses
Tommy Nilsson
Jessica Nordin
Helene Samuelsson
P-O Wedin
Jan Wintzell

SVENSKA FSC
Lena Dahl
Henrik von Stedingk

SVENSKA SAMERNAS RIKSFÖRBUND
Jenny Karlsson

SVERIGES ALLMÄNNINGSSKOGARS FÖRBUND
Karin Fällman

SÖDRA
Marcus Svensson
Christer Thörn

TANDEM FOREST VALUES
Chris Heister

UMEÅ KOMMUN, NÄRINGSLIV
Marie Gidlund

UMEÅ UNIVERSITET
Mats Johansson
Petra Käck
Dieter Müller
Katrine Riklund
Camilla Sandström

VIMEK AB
Johannes Nilsson

VÄRLDSNATURFONDEN WWF
Linda Berglund