Nyheter Skogens Dag

10
jan

Två snabba med Agneta Ögren

 

Skogens Dag på Grand Hôtel är en viktig mötesplats för ”skogssverige”. Vad har du för förväntningar på Skogens Dag 2020?

Jag hoppas på engagemang, förslag på hur skogens konflikter kan lösas och en öppenhet att lyssna på andra förslag än sina egna.

Äganderätten har blivit en infekterad fråga i takt med att skogen blir viktig inom nya områden såsom klimat, mångfald och rekreation. Hur utreder man skogsägandet utan att skapa stor besvikelse?

Äganderätten till skogen är en infekterad fråga av flera olika skäl och det finns många olika hänsyn att ta. Vi försöker lyssna in så många åsikter som möjligt. Vi tänker lösningsfokuserat utifrån en helhetsbedömning samt utifrån de direktiv vi har fått. Vi kommer dock inte att kunna tillgodose alla intressen i alla delar.