Nyheter Skogens Dag

9
Dec

Två snabba med Sofia Rasmussen

Skogens Dag på Grand Hôtel är en viktig mötesplats för ”skogssverige”. Vad har du för förväntningar på Skogens Dag 2020?

Jag hoppas att detta blir en dag då det ges utrymme till olika perspektiv och där vår gemensamma framtid står i fokus. Jag hoppas också att förståelsen för den unga generationens oro och engagemang kommer att fördjupas och nyanseras.

Den svenska skogen är en viktig resurs i klimatarbetet. Trots detta är det få som söker sig till skogsbranschen. Hur kan framtidens skogssektor bli en mer attraktiv arbetsplats och därmed tillvarata det klimatengagemang som finns hos dagens ungdomar? 

För skogssektorn, precis som för alla andra branscher, gäller det att arbetsgivare odlar en genuin nyfikenhet för den unga generationens drivkrafter och arbetslivsvärderingar. Allt för ofta avfärdas ungas önskemål och drivkrafter i arbetslivet som tecken på att de är bortskämda, otåliga eller rent av egocentriska. Med en sådan inställning stängs dörren till möjligheten att utveckla och vässa organisationen.

I våra undersökningar är det tydligt att flertalet unga söker efter arbetsplatser som har högt i tak, ger utrymme för medarbetare att vara kreativa och ger utrymme för personlig utveckling i yrkesrollen. För både unga män och kvinnor står värdet jämställdhet också högt i kurs. Men viktigast av allt är fortfarande möjligheten till gemenskap, det är trevliga kollegor och trevlig arbetsmiljö som år efter år toppar listan av vad som är viktigast i valet av arbetsgivare.

De arbetsgivare som vågar lyssna på ungas idéer, tar dem på allvar och som skapar utrymme för personlig utveckling kommer att stå sig starka i konkurrensen om framtidens talanger. Och med framtidens talanger kommer också ett starkt klimatengagemang. Av alla samhällsfrågor är det klimatet/miljön som engagerar unga mest, visar vår studie Ungdomsfokus.