Nyheter Skogens Dag

3
Dec

Två snabba med Tomas Lundmark

Tomas Lundmark, SLU.

Skogens Dag på Grand Hôtel är en viktig mötesplats för ”skogssverige”. Vad har du som talare för förväntningar på Skogens Dag 2020?

Jag hoppas på en fullsatt lokal och många bra diskussioner. Mest spännande blir nog att lyssna på den som följer när Agneta Ögren talat. Jag tror olika aktörer kommer att försöka påverka hennes utredning med väldigt tydliga ”goda råd”. Dom blir det kul att ta del av.

Det var inte länge sedan vi pratade om kalhyggen men nu har orden blivit vackrare: föryngringsyta eller trakthyggesbruk. Hur vackert kommer själva kalhygget att vara om låt oss säga 10 år?

Mycket vackrare än idag. Precisionsskogsbruket har kommit för att stanna. Om tio år bereder vi bara marken precis där det ska sättas en planta och vi väljer platser där plantorna har störst chans att leva och växa. Och särskilt kala är inte hyggena, mer precision ger ökad variation och tillsammans med smartare generell hänsyn minskar intrycket av kalhygge.