Nyheter Skogens Dag

3
sep

Agneta Ögren är keynote speaker 2020

Agneta Ögren, domare vid Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt, är Skogens dags keynote speaker 2020.

”Agneta har fått uppdraget från regeringen att leda utredningen om äganderätten. Det är en omfattande utredning som ska lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark, samt att biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande bioekonomi”.