Nyheter Skogens Dag

5
Dec

Finlands bioekonomistrategi på Skogens Dag

Nu är det klart att Dr. Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef på jord- och skogsbruksministeriet i Finland kommer till Skogens dag. Liisa är koordinator för Finlands bioekonomistrategi som antogs 2014. Hon är även medlem i den nordiska bioekonomipanelen som är ett formellt policy- och strategiforum för den nordiska bioekonomin inrättad av de nordiska samarbetsministrarna.

– Vi har stora bioresurser här i Norden och vi har en lång tradition av att förädla dem, så på det sättet har vi också kunskap, säger Dr. Saarenmaa.