smart tillväxt
SKOGENS DAG
1 februari 2018
/
Stockholm
/
Grand hotel
Intresserad? - kontakta Maria Hedblom

Om Skogens dag

Skogens dag har under flera år varit ett lyckat arrangemang med högt betyg i utvärderingarna. För fjärde året i rad samverkar Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet i att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området.

Torsdagen den 1 februari möts vi traditionsenligt under Västerbottensveckorna på Grand för en gemensam SWOT-analys av nutid och framtid.

Läs mer

Varför

Skogen är en av Sveriges viktigaste tillväxtfaktorer och en av vår regions mest spännande tillgångar. Den är en vardaglig men också omdebatterad råvara och en källa till naturupplevelser, rekreation och hälsa. Skogen kommer ha betydelse under kommande valår i Sverige. Den är vår framtid. 2018 belyser vi därför svenskt skogsbruks styrkor, svagheter, hot och möjligheter i nutid och framtid.

Läs mer

Talare

Liisa Saarenmaa Biträdande avdelningschef Jord- och skogsbruksministeriet Finland, Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister Näringsdepartementet och Tomas Lundmark Professor i skogsskötsel SLU.

Läs mer

Plats

Grand hotel
Lokal Stockholm, Grand Hôtel, Stockholm

Senaste nyheter

Partners

sks

umu

slu

lv